Перейти до вмісту

Мінагро нагадує про державну політику охорони ґрунтів

Державна політика у сфері використання ґрунтів та охорони їх родючості реалізується шляхом здійснення державного моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення, формування бази даних про якісний стан ґрунтів, забезпечення раціонального використання та збереження ґрунтів, обов’язковості проведення ґрунтоохоронних заходів, забезпечення захисту ґрунтів від негативних природних та антропогенних впливів, встановлення відповідальності за псування ґрунтів. 

Ці повноваження Міністерство аграрної політики та продовольства України реалізує через ДУ «Держґрунтохорона», яке проводить державний моніторинг ґрунтів і агрохімічного обстеження земель сільськогосппризначення за трьома основними науково-дослідними програмами: 

  • «Прикладні наукові дослідження з обстеження сільськогосподарських угідь»; 
  • «Моніторинг ґрунтів і рослин у мережі спостережень на моніторингових ділянках»; 
  • «Прикладні наукові дослідження з проведення досліджень ґрунтів, якості сільськогосподарської продукції, сировини та добрив». 

Фахівці установи надають рекомендації з поліпшення родючості ґрунтів, здійснюють та узагальнюють наукові дослідження у сфері збереження охорони та підвищення родючості ґрунтів, вивчають та узагальнюють статистичну звітність щодо застосування добрив, засобів хімізації в землеробстві (форми 9-б-сг та 29-сг), здійснюють розрахунки балансу гумусу та поживних речовин, здійснюють розрахунки внесення мінеральних добрив під запланований урожай с/г культур, розробляють проєкти щодо оптимального застосування засобів хімізації, розробляють проєктно-кошторисну документацію на хімічну меліорацію ґрунтів та застосування агрохімікатів, беруть участь у розробленні державних, міждержавних, регіональних цільових програм з використання та охорони земель і підвищення родючості ґрунтів.